| วิธีดาวโหลดไฟล์ |

PB K-400 แรง 100% 2/12/55

1.เปิด CE
2.เลือก PointBlank
3.แล้วเปลี่ยน 4Bytes เป็น Array of byte
4.แสกนโค้ด 96 5A 68 62 66
5.เลือกอันแรก
6.เลื่อนขึ้นบนนิด ๆ จะมี 40 แก้ เป็น 49

ป.ล. ถ้าใคหาไม่เจอให้เปลี่ยนจอเป็น windows โหมด หรือ ลองใหม่ นะคับ


Posted Image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น